Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

valardohaeris
7985 3032
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
valardohaeris

Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił.

— Stefan Żeromski
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
0932 11a5 500
Reposted fromSenga Senga viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
7211 53ba 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
5137 abbb
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
2362 0eea 500
valardohaeris
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
0422 be7f 500
valardohaeris
3321 4567 500
Reposted fromdoedeer doedeer viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
4367 4b26
Reposted fromvertige vertige viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
4759 5b77 500
Reposted fromsnufkin snufkin viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
valardohaeris

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Dziwne (…) ile drobiazgów się człowiekowi przypomina, gdy głębiej się nad czymś zastanowi.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
9878 6f08
valardohaeris
6900 1612
valardohaeris
2102 45a9 500
no. najgorzej.
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl