Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

valardohaeris
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
valardohaeris
Nie mamy wpływu na to kim się rodzimy. 
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viabrzask brzask
valardohaeris
6639 c008 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
valardohaeris
0212 9ed4 500
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes viablackatlass blackatlass
valardohaeris
I jeśli naprawdę tam Jesteś,
I jeśli moje sny nie są fantazją,
To błagam, Przyjdź i wskaż nam światło,
Zanim pochodnie w nas zgasną.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
valardohaeris
Wygraną zadedykuję żonie, za to że nie ma mnie wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje, nie ma mnie kiedy chciała żebym był, i że nie ma mnie wtedy, kiedy ja sam bym sobie tego życzył.
— Kamil Stoch
Reposted fromawash awash viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
1908 1f57
Reposted fromahora ahora viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
4737 6ad3 500
"Cierpienia młodego Wertera" vol.3
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viamay29th may29th
valardohaeris
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
2389 5def 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
3233 3adf 500
i co w związku z tym?
valardohaeris
7175 5c69
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabrzask brzask
valardohaeris
0914 04fe
Reposted fromSTYLTE STYLTE viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
0641 1985
valardohaeris
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
valardohaeris

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

valardohaeris
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viacrispybones crispybones
valardohaeris
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl