Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

valardohaeris
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus viaarrives arrives
valardohaeris
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaarrives arrives

October 15 2019

valardohaeris

Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w niewłaściwej historii, odejdź.

Masz prawo odejść z każdej historii, w której się nie odnajdujesz.
Masz prawo odejść z każdej historii, w której siebie nie kochasz.

Masz prawo wyjechać z miasta, które gasi twoje wewnętrzne światło, zamiast sprawiać, że będziesz świecić jeszcze jaśniej, masz prawo spakować wszystkie swoje manatki i zacząć od nowa gdzieś indziej i masz prawo zredefiniować znaczenie swojego życia.

Masz prawo rzucić pracę, której nienawidzisz, nawet jeśli wszyscy mówią ci, żeby tego nie robić i masz prawo szukać tego czegoś, co sprawia, że nie możesz doczekać się jutrzejszego dnia i reszty swojego życia.

Masz prawo opuścić tych, których kochasz, jeśli źle cię traktują, masz prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu, gdy z czymś się mierzysz i masz prawo odejść, kiedy próbowałeś wielokrotnie, ale nic się nie zmieniło.

Masz prawo dać odejść toksycznym znajomościom, masz prawo otaczać się miłością i ludźmi, którzy cię budują i sycą.

Masz prawo wybierać tę energię, której potrzebujesz w życiu.

Masz prawo wybaczyć sobie swoje największe i najmniejsze błędy i masz prawo być dla siebie miłym, masz prawo patrzeć w lustro i faktycznie lubić osobę, którą w nim widzisz.

Masz prawo uwolnić się od swoich własnych oczekiwań.

Niekiedy postrzegamy odejście jako niewłaściwą rzecz lub kojarzymy je z poddaniem się lub ucieczką, ale bywa, że odejście jest najlepszą rzeczą jaką możesz dla siebie zrobić.

Odejście pozwala ci zmienić kierunek, zacząć od nowa, odnaleźć siebie i świat. Odejście czasami ratuje cię od utkwienia w niewłaściwym miejscu z niewłaściwymi ludźmi.

Odejście otwiera nowe drzwi zmian, wzrostu, szans i odkupienia.

Zawsze masz wybór, by móc odejść, dopóki nie znajdziesz miejsca, do którego przynależysz i tego, co czyni cię szczęśliwym.

Masz nawet prawo porzucić swoje stare ja i odkryć siebie ponownie.

— Autor nieznany
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaevveell evveell
valardohaeris
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter. 
Reposted fromchocoway chocoway viaRybciaaa Rybciaaa
valardohaeris
4139 8251
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
valardohaeris
2699 983f 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viamefir mefir
valardohaeris
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamefir mefir
valardohaeris
2537 1a2a
valardohaeris
2109 e9a2
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
valardohaeris
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
8309 68a3 500
valardohaeris
2210 0aac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives
valardohaeris

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaarrives arrives
valardohaeris
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaarrives arrives
valardohaeris
9799 c8d5 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
valardohaeris
9046 dd8f
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaiblameyou iblameyou
valardohaeris
Wstydziłam się moich łez, ale nikt i tak nie zwracał na mnie uwagi.
— Mian Mian – Cukiereczki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

October 02 2019

1955 db75 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamichalc michalc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl