Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

valardohaeris
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
valardohaeris
6558 1c7b
valardohaeris
valardohaeris
2339 21f5 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viabrzask brzask
valardohaeris
valardohaeris
3364 43ed
Reposted fromzciach zciach viatinderstick tinderstick
valardohaeris
9285 e174 500
Reposted frommyrla myrla viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
4516 b9a1 500
Reposted fromkaiee kaiee viacrispybones crispybones
valardohaeris
Mam wrażenie, że jestem pozbawiona warstwy ochronnej. Powoduje to, że wszystko bardzo przeżywam. Bardzo dotyka mnie rzeczywistość, bo życie to nie rurki z kremem. Jestem przewrażliwiona, ale to jednak nie oznacza, że te smutne momenty nie są przeplatane chwilami, gdy naprawdę jest cudownie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
1791 a682 500
Reposted fromszszsz szszsz viacrispybones crispybones

May 23 2017

valardohaeris
valardohaeris
valardohaeris
1499 0ff8
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viabrzask brzask
valardohaeris
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
valardohaeris
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viabrzask brzask
valardohaeris
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
valardohaeris
valardohaeris
5629 16fe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl