Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

valardohaeris
1332 4b30 500
valardohaeris
valardohaeris
Była trochę jak kumpel, z którym miałoby się ochotę pójść na piwo, tylko kumpel innej płci. Z którym miałoby się też ochotę pójść do łóżka i nie byłoby to bardziej skomplikowane niż pójście na piwo. Może to właśnie była miłość. Miłość widziana przez facetów.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
valardohaeris
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamefir mefir
valardohaeris
5024 18c3 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
valardohaeris
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
valardohaeris
4677 98b3 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
valardohaeris
5584 8187 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
valardohaeris
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
valardohaeris
valardohaeris
valardohaeris
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
valardohaeris
1604 61e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
valardohaeris
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
valardohaeris
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
valardohaeris
6067 348f 500
Reposted fromyikes yikes viamefir mefir
valardohaeris
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viamefir mefir
valardohaeris
6371 1538
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg viamefir mefir
valardohaeris
6458 002b 500
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl