Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

valardohaeris
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromlovvie lovvie viapodkreslajmnie podkreslajmnie
valardohaeris
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viapodkreslajmnie podkreslajmnie
valardohaeris
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
valardohaeris
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
valardohaeris
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viajestemjeden jestemjeden
valardohaeris
Reposted fromFlau Flau viabeltane beltane
valardohaeris
2715 4c97 500
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
valardohaeris
7982 e535 500
valardohaeris
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagingerowaa gingerowaa
valardohaeris
Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego więcej mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.
— Dziewczyna z pociągu-Paula Hawkins
Reposted frompastelowe pastelowe viadesperateee desperateee
valardohaeris
valardohaeris
0751 67ed 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
valardohaeris
7374 8f1e
Reposted fromgrobson grobson viaholymoly holymoly
valardohaeris
9039 51b1 500
Reposted fromtfu tfu viasistermorphine sistermorphine
valardohaeris
3421 3399
Reposted fromslowa slowa viaMashe Mashe
valardohaeris
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacocaineblues cocaineblues
valardohaeris
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viacrispybones crispybones
valardohaeris
7856 fba9 500
valardohaeris
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny
valardohaeris
9493 0832 500
Reposted fromhare hare viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl