Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

valardohaeris
Obserwuję wchodzących i wychodzących młodych ludzi. Dlaczego artyści uważają, że ciągle powinni robić z siebie widowisko? Prawdopodobnie to właśnie sprawia, że są artystami,a przede wszystkim powoduje, że w ogóle chcą nimi zostać. Chcą, potrzebują, by inni ich widzieli. Z jakiś przyczyn nie są pewni, że istnieją. Zastanawiam się jak wiele jest we mnie podobnych uczuć. Prawdopodobnie człowiek, który ma w życiu wystarczająco dużo miłości i akceptacji nigdy niczego nie stworzy, nic nie zrobi, jest samowystarczalny. Można by w ten sposób położyć kres istnieniu wszystkich pisarzy, poetów, malarzy
— W. Wharton 'Spóźnieni kochankowie'
2250 268a 500
Reposted fromwestwood westwood viatulele tulele
valardohaeris

November 16 2019

valardohaeris
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
0546 9d3f 500
valardohaeris
8014 61cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
valardohaeris
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
valardohaeris
1247 464e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives

November 13 2019

valardohaeris

November 07 2019

valardohaeris

Pewien człowiek, zanim umarł, powiedział do swojego syna: „To jest zegarek, który podarował mi Twój dziadek. Ma ponad 200 lat. Zanim Ci go dam, proszę żebyś go wziął i poszedł z nim do pierwszego lepszego lombardu. Powiedz że chcemy go sprzedać, i spytaj ile za niego mogą zapłacić.”

Syn za namową ojca poszedł z zegarkiem i już po kilkunastu minutach był z powrotem mówiąc:

„Oferują za niego 10 dolarów bo jest stary i mocno zniszczony.” Ojciec poprosił syna żeby tym razem wziął zegarek i poszedł do pierwszego lepszego zegarmistrza.

Syn wrócił po godzinie, mówiąc: „Zegarmistrz zaproponował 20 dolarów za zegarek, ojcze.”

Ojciec ponownie zwrócił się do syna: „Weź ten zegarek i podejdź do pierwszej napotkanej osoby na ulicy i spytaj za ile kupi go od Ciebie.”

Syn wrócił po 10 minutach i mówi: „Nikt nie chciał go kupić, dopiero któraś z kolei napotkana osoba zaoferowała 5 dolarów.”

„Pójdź do muzeum i pokaż im ten zegarek” - powiedział ojciec. Po kilku godzinach syn wraca rozradowany. „Zaoferowali milion dolarów za ten zegarek. Powiedzieli, że to prawdziwe arcydzieło. Jak to w ogóle możliwe...”

Ojciec odpowiedział: „Chciałem żebyś wiedział, że właściwe miejsce i właściwi ludzie docenią Twoją prawdziwą wartość. Dlatego nie pojawiaj się w niewłaściwych miejscach i nie denerwuj się kiedy zostaniesz potraktowany jak śmieć. Ci którzy poznają się na Twojej wartości będą Cię zawsze cenić, dlatego nigdy nie zostawaj w miejscu i wśród ludzi którzy nie widzą Twojej wartości.”

- Autor nieznany

valardohaeris
Reposted frombluuu bluuu viaarrives arrives
valardohaeris
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaarrives arrives
2305 f61f 500
Reposted fromunco unco viatinderstick tinderstick
valardohaeris
valardohaeris
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viatinderstick tinderstick
valardohaeris
9663 8f95
Reposted fromkropq kropq viaarrives arrives
valardohaeris
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaiblameyou iblameyou

November 02 2019

valardohaeris
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
valardohaeris

November 01 2019

valardohaeris
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viaterazjestlato terazjestlato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl